Виховна система класу


Козацькому роду нема переводу

Мета виховання це  формування патріота своєї країни, морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, .

З а в д а н н я     в и х о в н о ї     с и с т е м и     к л а с у:

1 Національно - патріотичне виховання

-          виховання почуття патріотизму; 
-       шанування героїв України, героїв Майдану, АТО,  
          учасників АТО ; 
-   виховання почуття любові до свого рідного краю,    Батьківщини, народу, традицій та звичаїв;

2 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
-          знання і повага законів України;
-          виховання шанобливого ставлення до державної символіки;
-          формування активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;
-          формування толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.

3  Ціннісне ставлення до сім'ї,  родини,  людей
  -   формування культури поведінки вдома, в школі, в громадських місцях;
  -   усвідомлення себе членом колективу;
  -   формування вміння виявляти толерантність, ввічливість, повагу до оточуючих;
  -   формування уміння і навичок подолання конфліктів;
  -   роз’яснення  соціальної шкоди агресії і насильства;
  -   культура відпочинку, спілкування на відстані (в соціальних мережах, по мобільному телефону).

4  Ціннісне ставлення до себе
  -   формування основ самопізнання, самооцінки;
  -  формування позитивного самоставлення до дотримання норм етикету;
  -  формування конструктивного підходу до вирішення різних життєвих проблем;
  -   виховання готовності працювати над собою і своїми моральними якостями.     

5  Ціннісне ставлення до природи
- усвідомлення себе як невід'ємної частини природи
- виховання бережливого ставлення до природи;
- усвідомлення взаємозв’язку власного здоров’я зі станом екології.
- усвідомлення своєї відповідальності за домашніх улюбленців;
- розуміння явищ природи, знання народних прикмет;

6    Ціннісне ставлення до мистецтва
-         формування  потреби у спілкуванні з мистецтвом;
-         формування навичок сприймання та аналізу художніх творів;
-         здатність висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;

7    Ціннісне ставлення до праці
- формування уявлення про значущість усіх видів праці;
- розвиток уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову діяльність;
формування навичок самообслуговування, ведення домашнього господарства;
-  формування вміння доводити справу до логічного завершення;
- формування уявлення про сучасний світ професій.

                     Класний керівник: Мартинюк  Ірина  Ярославівна

 

Немає коментарів:

Дописати коментар