середа, 11 лютого 2015 р.

Виховна система класуЯківська ЗОШ І-ІІ ступенів

Виховна система класу
Козацькому роду нема переводу

 
                          Класний керівник:
Мартинюк  Ірина  Ярославівна

Мета виховання це  формування патріота своєї країни, морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

З а в д а н н я     в и х о в н о ї     с и с т е м и     к л а с у:

1  Національно - патріотичне виховання
-          виховання почуття патріотизму;
-          шанування героїв України, героїв Майдану, АТО, учасників АТО;
-          виховання почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв;

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 
          -          знання і повага законів України.
-          виховання шанобливого ставлення до державної символіки;
-          формування активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;
-          формування толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах;
3Ціннісне ставлення до сім'ї,  родини,  людей
  -   формування культури поведінки вдома, в школі, в громадських місцях;
  -   усвідомлення себе членом колективу;
  -   формування вміння виявляти толерантність, ввічливість, повагу до оточуючих;
  -   формування уміння і навичок подолання конфліктів;
  -   роз’яснення  соціальної шкоди агресії і насильства;
  -   культура відпочинку, спілкування на відстані (в соціальних мережах, по мобільному телефону).
4 Ціннісне ставлення до себе
  -   формування основ самопізнання, самооцінки;
  -  формування позитивного самоставлення до дотримання норм етикету;
  -  формування конструктивного підходу до вирішення різних життєвих проблем;
  -   виховання готовності працювати над собою і своїми моральними якостями.    
5  Ціннісне ставлення до природи
- усвідомлення себе як невід'ємної частини природи
- виховання бережливого ставлення до природи;
- усвідомлення взаємозв’язку власного здоров’я зі станом екології.
- усвідомлення своєї відповідальності за домашніх улюбленців;
- розуміння явищ природи, знання народних прикмет;
6    Ціннісне ставлення до мистецтва
-         формування  потреби у спілкуванні з мистецтвом;
-         формування навичок сприймання та аналізу художніх творів;
-         здатність висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;
7  Ціннісне ставлення до праці
- формування уявлення про значущість усіх видів праці;
- розвиток уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову діяльність;
формування навичок самообслуговування, ведення домашнього господарства;
-  формування вміння доводити справу до логічного завершення;
- формування уявлення про сучасний світ професій.


Немає коментарів:

Дописати коментар